Mindset - Monique Engelhard - Professional Organizer

Mindset

Mindset is de manier waarop we denken over onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Het kan worden omschreven als de bril waardoor we de wereld bekijken. Onze mindset heeft invloed op onze houding, gedrag en de manier waarop we met uitdagingen en moeilijkheden omgaan.

Fixed mindset

Er zijn twee hoofdtypen mindset, een vaste (fixed) mindset en een groei (growth) mindset. Bij een vaste mindset gelooft men dat persoonlijke eigenschappen zoals intelligentie, talent en karakter vaststaan en niet veranderd kunnen worden. Bij een groei mindset daarentegen gelooft men dat deze eigenschappen ontwikkeld en verbeterd kunnen worden. Dit door middel van inzet, hard werken en leren.

Growth mindset

Mensen met een groei mindset zijn vaak meer geneigd om uitdagingen aan te gaan, omdat ze geloven dat hun inzet en hard werken uiteindelijk zal leiden tot succes. Ze zijn ook beter in staat om te gaan met tegenslagen en falen, omdat ze deze zien als een kans om te leren en te groeien. Mensen met een vaste mindset zijn daarentegen vaak minder geneigd om uitdagingen aan te gaan, omdat ze bang zijn om te falen en zo hun eigenwaarde te schaden.

Het goede nieuws is dat onze mindset niet vaststaat en dat we kunnen werken aan het ontwikkelen van een groei mindset. Dit kan bijvoorbeeld door bewust te zijn van onze overtuigingen en deze uit te dagen. Of onze inzet te richten op het proces in plaats van het resultaat en te blijven leren en groeien. Door het ontwikkelen van een groei mindset kunnen we meer openstaan voor nieuwe ervaringen, ons potentieel vergroten en een meer vervuld leven leiden.

Hoe?

Zie uitdagingen als kansen om te leren. In plaats van uitdagingen te zien als bedreigingen, kun je ze zien als kansen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te groeien. Door jezelf uit te dagen en nieuwe dingen te proberen, kun je jezelf uitdagen om te leren en te groeien. Fouten maken is onvermijdelijk als je iets nieuws probeert. In plaats van jezelf te straffen voor fouten, kun je ze zien als kansen om te leren en te groeien. Door jezelf toestemming te geven om fouten te maken, kun je meer openstaan voor nieuwe ervaringen en jezelf uitdagen om te groeien.

Focus op het proces in plaats van het resultaat. Door je te concentreren op de stappen die je moet nemen om iets te bereiken, kun je jezelf uitdagen om te leren en te groeien. Stel duidelijke doelen voor jezelf en maak een plan om deze doelen te bereiken. Door doelen te stellen en een plan te maken, kun je jezelf uitdagen om te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

Blijf nieuwsgierig en leer voortdurend nieuwe dingen. Door te blijven leren en jezelf uit te dagen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zo kun je jezelf uitdagen om te groeien en je potentieel te vergroten. Probeer negatieve zelfpraat te vermijden en jezelf in plaats daarvan aan te moedigen en te ondersteunen. Door positief te blijven en jezelf aan te moedigen, kun je jezelf uitdagen om te groeien en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Zoek steun van vrienden, familie of een mentor om je te helpen bij het ontwikkelen van een groei mindset. Door ondersteuning te krijgen en jezelf omringen met positieve invloeden, kun je jezelf uitdagen om te groeien en je potentieel te vergroten.

Een organizer kan helpen bij het identificeren en veranderen van beperkende overtuigingen. Of bij denkpatronen en gedragingen die een negatieve invloed hebben op je leef- of werkomgeving. Heb je vragen of hulp nodig? Ik help je graag op weg.

Monique Engelhard

Professional Organizer